رفع جای جوش و لک های پوستی با ماسک گیاهی

رفع جای جوش با ماسک گیاهی:

ماسک تخم جعفری:
چهار قاشق غذا خوری تخم جعفری و دو لیوان اب را در مخلوط کن میکس کنید. سپس آنرا بجوشانید تا حجم آن یک لیوان شود. مخلوط را صاف کرده و از صافی عبور دهید. محلول صاف شده را در یخچال حنک کنید. یک دستمال کاغذی را با محلول آغشته سازید و جای جوش را کمپرس نمایید. اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.

ماسک عسل و تخم مرغ:

یک عدد زرده تخم مرغ، یک قاشق غذا خوری روغن زیتون و یک قاشق غذا خوری عسل را با یکدیگر مخلوط کنید. ماسک تهیه شده را روی جای جوش مالیده و 30 دقیقه استراحت دهید. سپس با آب ولرم بشویید. اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.

ماسک مخلوط کلم وترب:
به مقدار مساوی برگ کلم و ترب و یک لیوان آب را در مخلوط کن میکس کنید. ماسک تهیه شده را روی جای جوش بمالید و 30 دقیقه استراحت دهید. سپس با آب ولرم بشویید. اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.


رفع جای لک با ماسک گیاهی:


ماسک توت فرنگی و عسل برای لکهای ناشی از بارداری:

چند عدد توت فرنگی له شده و یک قاشق عسل را مخلوط کنید. از این ماسک روی لکها بمالید و بعد از 15 دقیقه با آب ولرم بشویید.اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.

ماسک جوانه گندم برای لکهای روشن:

یک قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم و یک قاشق غذا خوری عسل را مخلوط کنید و روی جای لکها بمالید و 30 دقیقه استراحت دهید سپس با آب ولرم بشویید. اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.

ماسک جوانه گندم برای لکهای تیره:
یک قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم و یک قاشق غذا خوری روغن کرچک را مخلوط کنید و روی جای لکها بمالید و 30 دقیقه استراحت دهید.سپس با آب ولرم بشویید. اینکار را هر روز تکرار کنید. طول دوره درمان یک الی سه ماه می باشد.