زیبایی پوست با داروهای دست ساز گیاهی

برای نیکو شدن رنگ رخسار 3 گرم میوه خارخسک را در 150 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند و یا از روغن آن به صورت بمالند.

طرز تهیه روغن خارخسک:

50 گرم میوه خارخسک را در 100 سی سی عرق برگ چنار به مدت 12 ساعت خیسانده سپس 500 گرم روغن بادام شیرین به آن اضافه نموده به مدت چهار ساعت حرارت غیر مستقیم (بن ماری) داده به مدت 4 ساعت حرارت غیر مستقیم(بن ماری) داده سپس صاف نموده و استفاده گردد.

برای نیکو شدن رنگ رخسار 2 گرم گل زوفا را در 200 سی سی آب جوش دم کرده سپس صورت را بشویند.

نوشیدن دمکرده گل گاو زبان با عث زیبایی رخسار می گردد. همچنین با دمکرده آن صورت را بشویند.

زیاده روی در مصرف گل گاوزبان برای طحال مضر است لذا همراه با صندل سفید میل شود.

برای برطرف نمودن زردی رخسار دختران جوان 15 گرم گل سنگ را به مدت 24 ساعت در آب خیسانده و یا در یک لیتر آب جوشانده صاف نموده مجدداٌ در 500 سی سی آب جوشانده پس از سرد شدن صاف نموده با عسل شیرین نموده روزی سه فنجان بنوشد.

برای طراوت و زیبایی پوست سنبل الطیب را در آب خیسانده سپس صاف نموده و صورت را ماساژ دهند.

برای نرمی و درخشندگی پوست صورت 40 گرم ساقه دو اسب را ابتدا به مدت چند ساعت در آب خیسانده سپس 10 دقیقه جوشانده صاف نموده و پس از سرد شدن صورت را کمپرس کنند.

نوشیدن دمکرده سنبل الطیب با عث درخشان شدن چهره می گردد. 2 گرم در 250 سی سی آب جوش دمکرده روزی یک فنجان به مدت یک هفته بنوشند.


برای برنزه شدن پوست صورت با روغن گل بنفشه پوست را ماساژ دهید.

طرز تهیه روغن گل بنفشه:

20 گرم گل و برگ بنفشه را در 200 گرم روغن بادام شیرین یا روغن زیتون به مدت 14 روز خیسانده سپس صاف نموده استفاده گردد. این روغن باعث برنزه شدن پوست می گردد.

جهت شادابی و طراوت پوست 50 گرم رازیانه را در 300 سی سی آب جوشانده تا غلیظ شودسپس صاف نموده با روغن کنجد مخلوط نموده پوست را ماساژ دهند.

جهت شادابی و طراوت پوست 30 گرم برگ بارهنگ را در 500 سی سی آب جوش مخلوط نموده پس از سرد شدن صاف نموده ابتدا صورت را با صابون سیاه ارگانیک (دست ساز گیاهی) شسته سپس با محلول بارهنگ ماساژ دهند.

برای طراوت و شادابی پوست روغن باقلای هندی را به صورت بمالند.

برای شفافیت و روشن شدن پوست صورت 5 گرم ریشه گیاه اگیر ترکی را با 45 گرم آرد جوانه گندم مخلوط کرده سپس با عرق کاسنی یا برگ چنار خمیر نموده هفته ای یک مرتبه به صورت ماسک روی پوست بگذارند.

ترک سیگار، ترک مشروبات ال-کلی و درمان چاقی با داروی گیاهی