درمان بیخوابی با داروی گیاهیدمکرده برگ بولدو خواب آور است 2 گرم در 200 سی سی آب جوش دمکرده شب بنوشند.

برای دیدن خواب های خوب و شیرین گیاه درونک را زیر بالش خود بگذارند.

برای درمان بی خوابی مقداری گیاهی رازک را در پارچه ای گذاشته شب زیر سر خود بگذارند.

دانه نیلوفر آبی هندی برطرف کننده کم خوابی و عصبانیت می باشد.

برای رفع بی خوابی 2 گرم گیاه زیرفون را در 200 سی سی آب جوش دم کرده روزی 3 فنجان بنوشند.

برای درمان بی خوابی و عصبانیت 3 گرم تخم سرو تبری را در 200 سی سی آب جوش دم کرده شب قبل از خواب بنوشند.

برای درمان بیخوابی نیم گرم گرد پوست ریشه سیاه سگ کش را با کمی عسل در آب مخلوط نموده میل کنند. مصرف این گیاه باید با تحت نظر پزشک باشد.

برای درمان بی خوابی به مدت یک هفته روزی 2 گرم سنبل الطیب با کمی لیموی عمانی را در 250 سی سی آب جوش دم کرده شب ها یک فنجان بنوشند.

جوشانده تخم گیاه کاهوی وحشی نوعی که نام علمی آن Lactuca serriola L. می باشد آرام بخش و خواب آور می باشد. 1 گرم در 200 سی سی آب جوشانده شب بنوشند. (به علت وجود لاکتوکاریوم این گیاه سمی است)

گیاه گل ساعتی برطرف کننده بی خوابی است. نیم گرم در 250 سی سی آب جوش دم کرده روزی دو فنجان بنوشند. (این گیاه سمی است تحت نظر پزشک استفاده گردد)

برای رفع بیخوابی 2 گرم مامیران کبیر را در 150 سی سی آب جوش دم کرده شب بنوشند.

(این گیاه سمی است، با نظر پزشک مصرف شود، همچنین روی زخمهای باز به صورت ضماد نگذارید ممکن است ایجاد مسمومیت کند)

برای درمان بی خوابی 3 گرم برگ و سرشاخه های گلدار مامیشا را در 150 سی سی آب جوش دم کرده شب بنوشند.

دمکرده نی بوریا خواب آور است. به علت سمی بودن این گیاه تحت نظر پزشک مصرف گردد.

گل نیلوفر آبی خواب آور است. یک گرم در 100 سی سی آب جوش دم کرده شب بنوشند.


فواید ماساژ یخ برای پوست صورت