درمان بیماریهای کبدی با داروی گیاهیجویدن برگ تانبول باعث تقویت کبد می گردد.

برای بیماریهای کبدی روزی 3 بار هربار 10 قطره از عصاره الکلی حرشف مریمی همراه یک لیوان آب بنوشند. کسانی که فشار خون آنها بالا می باشدبا احتیاط مصرف کنند.

طرز تهیه عصاره الکلی حرشف مریمی:

100 گرم دانه له شده این گیاه را در 500 سی سی الکل 40 درجه به مدت 2 هفته خیسانده سپس صاف نموده استفاده گردد.


دمکرده برگ و گل حلبوب که تازه باشد باعث تقویت کبد می گردد. 10-5 گرم برگ و گل تازه حلبوب را در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

جهت درمان امراض کبد 2 گرم برگ حنا را در 250 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند. مصرف زیاد حنا برای کلیه مضر است.


دمکرده خارخسک تقویت کننده کبد است 5 گرم میوه سائیده شده خارخسک را در 150 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.


برای تسکین درد کبد 1/5 گرم خردل را در 150سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.


گیاه دارویی خون سیاوش حرارت کبد را کاهش می دهد روزی دو گرم همراه کمی آب میل کنند. خون سیاوش برای کلیه مضر است و بهتر است همراه کتیرا خورده شود.


برای رفع التهاب کبد 3 گرم گیاه دارواش را در 200 سی سی آب جوش دم کرده روزی 3 فنجان بنوشند.


برای بحرانهای کبدی 8 گرم میوه رازک را در 500 سی سی آب جوش دم کرده روزی 3 فنجان به مدت یک هفته بنوشند.


برای درمان گرفتگی کبد ابتدا 3 گرم ریشه روناس را با یک گرم کتیرا در 300 سی سی آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کرده پس از سرد شدن صاف نموده کمی سکنجبین به آن اضافه نموده روزی 3 فنجان بنوشند.


سنبل رومی باز کننده کبد است 2 گرم در 200 سی سی آب جوش دم کرده روزی دو فنجان بنوشند.


برای درمان بیماریهای کبد 2 گرم سورنجان سفید را همراه با یک گرم کتیرا و کمی زغفران در 250 سی سی آب جوش دم کرده پس از سرد شدن با شکر شیرین نموده صبح و بعد از ظهر یک فنجان بنوشند. (خانم های حامله و کسانی که سرطان پوست دارند از مصرف این گیاه خودداری کنند)


گیاه غافث برای بیماری کبدی مفید می باشد 8 گرم در 300 سی سی آب جوش 10 دقیقه دم کرده روزی 3 فنجان بنوشند.


برای درمان بیماریهای کبد به مدت 7 روز، روزی 3 گرم ریشه گیاه کورک را در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.


شیره خشک شده لاک تقویت کننده کبد است، به مدت 14 روز روزی 1 گرم میل شود.

طرز تهیه شیره گیاه لاک:

ابتدا مقداری گیاه کاه مکی و ریوند چینی را در آب جوشانده سپس این جوشانده را در حین سائیدن لاک به تدریج روی آن می ریزند و خوب می سایند سپس لاک سائیده شده را از الک رد کرده و باقیمانده لاک را نیز با جوشانده آن می سایند و می گذارند در ظرف بماند. آنچه که از الک رد شده و در ظرف ته نشین شده است را برداشته و خشک می کنند. این لاک بدست آمده را برای تقویت کبد مصرف می نمایند.


برای درمان بحرانهای کبدی از شیره تازه گیاه مامیران کبیر می توان استفاده کرد. هرماه 4 روز ، 12-10 قطره از عصاره تازه این گیاه در کمی آب حل نموده بعد از غذا میل شود. (این گیاه سمی است و تحت نظر پزشک مصرف کنند. همچنین روی زمهای باز به صورت ضماد نگذارید چون ممکن است ایجاد مسمومیت کند)


برای درمان سردی کبد و جلوگیری از آب آمدن دهان یک کیلو قند را در 500 سی سی گلاب حل نموده سپس 5 گرم مصطکی را به آن اضافه کرده حرارت داده تا به قوام آید سپس روزی یک قاشق مربا خوری میل شود.


برای بیماریهای کبدی هندوانه ابوجهل مفید می باشد. روزی نیم گرم به مدت 7 روز میل شود.