درمان نازایی و مراقبتهای دوران حاملگی و بعد از زایمان با داروهای گیاهی


خانم های حامله از خوردن خریق سفید، خرزهره و گیاه گز خوداداری کنند.

جهت آرام کردن رحم پس از زایمان 6 گرم گیاه دم شیر قلبی را در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

برای تسریع خروج جنین هنگام زایمان از جوشانده گیاه راولفیا بنوشند. مصرف این گیاه با نظر پزشک باشد.

(راولفیا گیاه بومی هند است)

برای درمان ناراحتیهای پس از زایمان از دمکرده رشکک مانند چای روزی 3 فنجان بنوشند.

جهت درمان نازایی و ناباروری زن که به دلیل سردی مزاج رحم به وجود آمده است 15 گرم زیره سبز، 5 گرم زنجبیل، 10 گرم دارچین و 10 گرم هل همه را کوبیده هر بار 5 گرم در 100 سی سی آب جوش دم کرده با عسل میل شود.

خانم های حامله، مادران شیرده و کودکان زیر دو سال از خوردن زوفا خودداری نمایند.

برای جلوگیری از آبستن شدن به مدت دو هفته روزی یک گرم سداب در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

(این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود- خانم های حامله از مصرف این گیاه خوداری کنند- مصرف این گیاه باعث کاهش اسپرم میشود و نیروی جنسی را ضعیف می کند)

برای درمان نازایی پس از پاک شدن به مدت 14 روز، روزی 3 گرم از برگ یا میوه گیاه سه رنگ در 300 سی سی آب جوش دم کرده روزی 3 فنجان بنوشند.

نوشیدن دمکرده مریم نخوذی مانع سقط جنین می شود. 6 گرم در 350 سی سی آب جوش دم کرده بعد از هر غذا یک فنجان بنوشند.

برای درمان نازایی گل نسترن را با عسل مخلوط کرده و همراه صبحانه میل کنند.

درمان نازایی و مراقبتهای دوران حاملگی و بعد از زایمان با داروهای گیاهی

خانم های حامله از خوردن خریق سفید، خرزهره و گیاه گز خوداداری کنند.

جهت آرام کردن رحم پس از زایمان 6 گرم گیاه دم شیر قلبی را در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

برای تسریع خروج جنین هنگام زایمان از جوشانده گیاه راولفیا بنوشند. مصرف این گیاه با نظر پزشک باشد.

(راولفیا گیاه بومی هند است)

برای درمان ناراحتیهای پس از زایمان از دمکرده رشکک مانند چای روزی 3 فنجان بنوشند.

جهت درمان نازایی و ناباروری زن که به دلیل سردی مزاج رحم به وجود آمده است 15 گرم زیره سبز، 5 گرم زنجبیل، 10 گرم دارچین و 10 گرم هل همه را کوبیده هر بار 5 گرم در 100 سی سی آب جوش دم کرده با عسل میل شود.

خانم های حامله، مادران شیرده و کودکان زیر دو سال از خوردن زوفا خودداری نمایند.

برای جلوگیری از آبستن شدن به مدت دو هفته روزی یک گرم سداب در 200 سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

(این گیاه سمی است با احتیاط مصرف شود- خانم های حامله از مصرف این گیاه خوداری کنند- مصرف این گیاه باعث کاهش اسپرم میشود و نیروی جنسی را ضعیف می کند)

برای درمان نازایی پس از پاک شدن به مدت 14 روز، روزی 3 گرم از برگ یا میوه گیاه سه رنگ در 300 سی سی آب جوش دم کرده روزی 3 فنجان بنوشند.

نوشیدن دمکرده مریم نخوذی مانع سقط جنین می شود. 6 گرم در 350 سی سی آب جوش دم کرده بعد از هر غذا یک فنجان بنوشند.

برای درمان نازایی گل نسترن را با عسل مخلوط کرده و همراه صبحانه میل کنند.