درمان لاغری با داروی گیاهی


برای درمان لاغری یک گرم میوه خرنوب را در 150 سی سی آب جوش دم کرده ده صبح و و پنج عصر بنوشند.

برای درمان لاغری 3 گرم ریشه درخت صدر(کنار) را در 200 سی سی آب جوشانده سپس صاف نموده با عسل شیرین کرده بنوشند.

برای درمان لاغری ابتدا گل سنگ را به مدت 24 ساعت در آب خیسانده و یا 15 گرم گل سنگ را در یک لیتر آب جوشانده و آب را بیرون ریخته مجدداٌ در 500 سی سی آب جوشانده پس از سرد شدن صاف نموده با عسل شیرین کرده روزی سه فنجان بنوشند.

جهت درمان لاغری از دمکرده یا مربای گل نسترن استفاده شود. 10 گرم میوه نسترن را در 350 سی سی آب به مدت 3 ساعت خیسانده سپس با حرارت ملایم حرارت داده به محض جوش آمدن 15 دقیقه دم کرده قبل از غذا یک فنجان بنوشند.