تماس با ما

تماس با ما:

تلفن تماس: تلفن همراه: (09121415853)
مدیر فروش: سیامک نادری

پست الکترونیکی: hakimsoap@outlook.com

تلفن ثابت: (02433446506)

آدرس دفتر مرکزی: زنجان، اراضی پایین کوه، فاز، 4 ، میثاق 9 ، پلاک 4243 شمالی، طبقه اول ، کد پستی 4514946838کد امنیتی : ریست تصویر